Drenážne rúry


Drenážne rúry sú určené pre odvod spodných vôd z diaľnic, komunikácií, železničných tratí, obytných stavieb a záhrad.
Balenie je 50 m.

DN
DN50DN65DN80DN100DN125DN160DN200