HT rúry


HT rúry sú určené pre vnútornú kanalizáciu. Slúžia hlavne na prepravu studených odpadových vôd z domácností a priemyselných budov ako aj na odvod splaškov a dažďových vôd, taktiež ako vetracie potrubie.

DNStavebná dĺžka
DN321502505001 0002 000
DN401502505001 0002 000
DN501502505001 0002 000
DN751502505001 0002 000
DN1001502505001 0002 000