PP-HT systém je určený pre odpadné, splaškové, dažďové a vetracie potrubia vo vnútri domov a priemyselných stavieb, ktoré sú väčšinou napájané na vonkajšiu kanalizáciu.
   Jednoduché spájanie pomocou hrdla a tesnenia urýchľuje montáž. Zároveň zaručuje okamžitú tesnosť spojov, čo umožnuje prevedenie tlakovej skúšky ihneď po ukončení montáže.

HT kolená


HT kolená slúžia na vyosenie alebo zmenu smeru toku vody.

DNUhly kolien
DN3215 °30 °45 °67 °87 °
DN4015 °30 °45 °67 °87 °
DN5015 °30 °45 °67 °87 °
DN7515 °30 °45 °67 °87 °
DN10015 °30 °45 °67 °87 °

HT odbočky


HT odbočka slúži na sústredenie viacerých vetiev do jednej a ich odvádzanie do zberného miesta v jednom bode.
Vyrábané sú pod 45 stupňovým uhlom.

DNDNDNDNDN
32 / 3250 / 3275 / 50100 / 40100 / 75
40 / 3250 / 4075 / 75100 / 50100 / 100
40 / 4050 / 50

HT dvojodbočky


HT odpadové dvojodbočky slúžia na združovanie potrubí z jedného, alebo viacerých smerov.
Vyrábajú sa pod 45 alebo 87 stupňovým uhlom.

DNDNDN
50 / 50 / 50 - 45100 / 50 / 50 - 45100 / 100 / 100 - 45
50 / 50 / 50 - 87100 / 50 / 50 - 87100 / 100 / 100 - 87

HT T-kus


Kanalizačný T-kus používame na sústredenie viacerých kanalizačných vetiev do jednej a ich odvádzanie do zberného miesta v jednom bode.
Vyrábaný je ako 90 stupňový.

DNDNDNDNDN
32 / 3250 / 3275 / 50100 / 40100 / 75
40 / 3250 / 4075 / 75100 / 50100 / 100
40 / 4050 / 50

HT redukcia


HT redukcia slúži na redukovanie z väčšieho priemeru na menší alebo opačne podľa situácie. Redukcie existujú v prevedení krátka a dlhá.

  • krátka HT redukcia


DNDNDN
100 / 5050 / 4040 / 32

  • dlhá HT redukcia


DNDNDNDNDN DN
40 / 3250 / 3250 / 4075 / 50100 / 50100 / 75

HT zátka


HT zátka slúži na uzavretie rúr.


DNDNDNDNDN
32405075100

HT spojka


HT spojka slúži na spojenie dvoch rúr bez hrdla.


DNDNDNDNDN
32405075100

HT predĺžené hrdlo


HT predĺžené hrdlo slúži na opravu a predlženie potrubia pri opravách.


DNDNDNDN
405075100

HT vetracia hlavica


Ventilačná hlavica je určená na odvetranie vnútorného odpadového systému nad strechu. Nasadzuje sa na koniec rúry bez hrdla, prípadne do hrdla rúry. Umiestňujeme ju v strešných priestoroch.


DNDNDNDN
5075100160

HT prechod na liatinu


HT prechod slúži na spojenie liatinového rozvodu s HT rozvodom z dôvodu, že liatinový systém sa už prestáva vyrábať.


DNDNDN
75 / 5095 / 75125 / 110