Kanalizačné revízne šachty


Revízne šachty slúžia na kontrolu a prečistenie kanalizácie v prípade upchatia potrubia.
Revízne šachty sa vyrábajú priebežné alebo viacvtokové.
Revízna šachta sa skladá z dna, kontrolnej rúry a poklopu.

Revízna šachta G - 1 x vtok - 1 x výtok


DNDNDN
G-315/160G-400/160G-400/250
G-315/200G-400/200G-400/315

Revízna šachta RML-3 x vtok 1 x výtok


DNDNDN
315/160400/160400/250
315/200400/200400/315

Plastový poklop na revízne šachty


Trieda zaťaženia A15:
Vhodný na plochy používané pre chodcov a cyklistov, prípadne iné zatrávnené plochy.


DNDN
315400

Šachtová rúra na dno revíznej šachty


Používa sa na predĺženie revízneho otvoru.

DNStavebná dĺžka
DN3151 m2 m3 m4 m5 m6 m
DN4001 m2 m3 m4 m5 m6 m