Korugované rúryKanalizačná korugovaná rúra je určená na budovanie gravitačných stokových sietí, na odvádzanie odpadových vôd z bytových, priemyselných, občianskych a poľnohospodárskych objektov s jednoduchou manipuláciou.


DNStavebná dĺžka
DN3003 m6 m
DN4003 m6 m
DN5003 m6 m
DN6003 m6 m
DN8003 m6 m
DN10003 m6 m