Mreže na uličnú vpusť - 500 x 500 D400


Vtokové mreže sa používajú na zakrytie uličných vpustí, osadených na okrajoch vozoviek, na parkoviskách, skladových plochách, kvôli odvedeniu dažďovej vody do kanalizácie. Sú vyrobené z betónu liatiny. Rám každej mreže je pripravený pre osadenie lapača nečistôt.
Mreža má rozmer 500 x 500 a zaťaženie D400.
Zataženie D400
Sú určené pre plochy s maximálnym zaťažením 40 ton. Medzi najčastejšie oblasti použitia patria všetky druhy ciest a dopravných komunikácií, manipulačné plochy alebo skladiská.