Kompozitný poklop štvorcový 600 X 600


Zataženie A15
Vhodný na plochy používané pre chodcov a cyklistov, prípadne iné zatrávnené plochy.
Zataženie B125
Vhodný na použitie pre chodníky, nemotorické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá.

    Výhody voči klasickým poklopom

  • poklopy nie sú zaujímavé pre zlodejov
  • nízka tepelná vodivosť, nízka tepelná rozťažnosť materiálu
  • povrch produktov je nenasiakavý, nevodivý, protišmykový a má vysokú odolnosť voči mechanickým vplyvom
  • odolnosť voči poveternostným vplyvom, agresívnemu prostrediu, chemikáliám, korózii a UV žiareniu
  • vysoká odolnosť voči mechanickému poškodeniu