Kompozitný poklop DN600 kruhový


Zataženie A15
Vhodný na plochy používané pre chodcov a cyklistov, prípadne iné zatrávnené plochy.
Zataženie B125
Vhodný na použitie pre chodníky, nemotorické komunikácie, parkovacie alebo odstavné plochy pre osobné vozidlá.
Zataženie D400
Vhodný na použitie na vozovky, pešie zóny, parkovacie plochy pre všetky typy cestných vozidiel.

    Výhody voči klasickým poklopom

  • poklopy nie sú zaujímavé pre zlodejov
  • nízka tepelná vodivosť, nízka tepelná rozťažnosť materiálu
  • povrch produktov je nenasiakavý, nevodivý, protišmykový a má vysokú odolnosť voči mechanickým vplyvom
  • odolnosť voči poveternostným vplyvom, agresívnemu prostrediu, chemikáliám, korózii a UV žiareniu
  • vysoká odolnosť voči mechanickému poškodeniu